ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

Vážení zákazníci,

dovolte mi Vás informovat, že dne 1.6.2017 síť JimmyNet.cz provozována Liborem Dardou
IČ: 75102595 přešla pod společnost JimmyNet s.r.o. IČ: 06152082 zastoupená jednatelem
Liborem Dardou. Jedná se o změnu právní formy podnikání z fyzické na právnickou osobu.

Vzhledem k výše uvedenému, došlo pouze ke změně čísla účtu pro platby. Ostatní podmínky, závazky i pohledávky zůstávají i nadále v platnosti a změna právní formy na ně nemá vliv, plynule přecházejí na společnost JimmyNet s.r.o.

Touto cestou bych Vás rád požádal abyste nyní své platby směřovali na číslo účtu 2601231970/2010, variabilní i konstantní symbol zůstává stejný. Z důvodu návazných kroků dojde k mírnému zpoždění zaslání daňových dokladů k platbám. Veškeré doklady Vám budou zaslány v nejbližším možném termínu.

Přeji hezký den

Mobil: +420 603 796 641
E-mail: ldarda@jimmynet.cz
Web: www.jimmynet.cz